hosté festivalu

Jan Holmberg (foto: Karin Törnblom/IBL)
Jan Holmberg (foto: Karin Törnblom/IBL)
Jan Homberg (SE)
Přední švédský filmový historik, ředitel Nadace Ingmara Bergmana a spisovatel Jan Holmberg, bude hlavním hostem Bergmanova divadelního týdne. Tento rok představil Jan Holmberg svou nejnovější knihu nazvanou prostě: Ingmar Bergman, spisovatel. Věnuje se Bergmanově osobnosti z jiných úhlů, než jak bylo dosud zvykem, a všímá si dalších vrstev Bergmanova talentu, než byl ten světoznámý režijní. Českému publiku představí na unikátní přednášce Bergmana právě jakožto spisovatele a divadelníka.
Karolína Stehlíková
Karolína Stehlíková
Karolína Stehlíková (CZ)

Je nordistkou a překladatelkou z norštiny současného dramatu, prózy a odborné literatury vztahující se k divadlu. Jedním z posledních překladu je rozsáhlá monografie o Henriku Ibsenovi Člověk a maska. Spolupracuje při uvádění skandinávské dramatiky na českých scénách a v rozhlasu. Působí v kulturní organizaci Skandinávský dům a jako pedagog působí na Katedře divadelních studií FF MU v Brně.

Zbyněk Černík
Zbyněk Černík

Zbyněk Černík (CZ)                  Překladatel z angličtiny a švédštiny. Jako redaktor vydavatelství Odeon incioval v 80. let vydání Bergmanových Filmových povídek. Od té doby přeložil většinu Bergmanova v zahraničí vydaného díla: vedle povídek také například Bergmanovu autobiografii Laterna Magica či Obrázky. Jeho nejnovější kniha překladů Bergmanových filmových povídek pod názvem Hodina vlků vychází letos ve vydavatelství Kniha Zlín a její křest proběhne v úvodu festivalu.