ORGANIZÁTOŘI

Be2Can Distribution

Filmově distribuční label společnosti Film Europe, který se orientuje výhradně na artovou a festivalovou kinematografii. Orientuje se především na hlavní soutěže festivaů v Berlíně, Benátkách a Cannes. Klade důraz na eventovou a tzv. multi-platformovou distribuci, tedy šíření filmů nejen v kinech, ale i prostřednictví VOD, výběrové DVD edice a placených televizních kanálů.


Velvyslanectví Švédska

Švédsko zřídilo svůj první zastupitelský úřad v Praze roku 1921 a až do druhé světové války bylo nájemcem v paláci Lažanských na nábřeží na Starém městě. Vedle konzulárních, politických a protokolárních funkcí má velvyslanectví za úkol posilovat vzájemné česko-švédské vztahy, starat se obraz Švédska, jeho hodnot a kulturních tradic v Česku a podílet se na kulturní výměně mezi oběma zeměmi.


Asociace českých filmových klubů

Asociace českých filmových klubů sdružuje na 100 filmových klubů v České republice, Vedle podpory jejich činnosti se věnuje zejména distribuci a to jak filmových novinek, tak klasických snímků, které v restaurované podobě uvádí do kin pod značkou Projekt 100. AČFK je také českým zástupcem v mezinárodním vzdělávacím programu CinEd. Nejvýraznější aktivitou Asociace a vyvrcholením její celoroční činnosti je pak Letní filmová škola, největší nesoutěžní festival v ČR, který svědomitě pečuje o filmové zdraví svým návštěvníků.


Ústav scénické tvorby DAMU

Ústav teorie scénické tvorby DAMU je vědeckovýzkumné a uměleckovýzkumné pracoviště Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, které sdružuje pedagogy, studenty i profesionální divadelníky při zkoumání scéničnosti a scénovanosti dnešní doby zahlcené technickými médii. Vedle doktorského studijního programu Scénologie se věnuje vydávání odborných publikací v edici Disk, kde zájemci o historii a teorii nejen divadla, ale i dalších scénických umění najdou díla domácích odborníků, ale také překlady významných spisů klasického i moderního divadla. Organizuje přednášky a konference a podílí se také na uměleckých aktivitách svých doktorandů a spolupracovníků.