ORGANIZÁTOŘI

Be2Can Distribution

Filmově distribuční label společnosti Film Europe, který se orientuje výhradně na artovou a festivalovou kinematografii. Orientuje se především na hlavní soutěže festivaů v Berlíně, Benátkách a Cannes. Klade důraz na eventovou a tzv. multi-platformovou distribuci, tedy šíření filmů nejen v kinech, ale i prostřednictví VOD, výběrové DVD edice a placených televizních kanálů.


Velvyslanectví Švédska

Švédsko zřídilo svůj první zastupitelský úřad v Praze roku 1921 a až do druhé světové války bylo nájemcem v paláci Lažanských na nábřeží na Starém městě. Vedle konzulárních, politických a protokolárních funkcí má velvyslanectví za úkol posilovat vzájemné česko-švédské vztahy, starat se obraz Švédska, jeho hodnot a kulturních tradic v Česku a podílet se na kulturní výměně mezi oběma zeměmi.


Asociace českých filmových klubů

Asociace českých filmových klubů sdružuje na 100 filmových klubů v České republice, Vedle podpory jejich činnosti se věnuje zejména distribuci a to jak filmových novinek, tak klasických snímků, které v restaurované podobě uvádí do kin pod značkou Projekt 100. AČFK je také českým zástupcem v mezinárodním vzdělávacím programu CinEd. Nejvýraznější aktivitou Asociace a vyvrcholením její celoroční činnosti je pak Letní filmová škola, největší nesoutěžní festival v ČR, který svědomitě pečuje o filmové zdraví svým návštěvníků.


Ústav scénické tvorby DAMU

Ústav teorie scénické tvorby DAMU je vědeckovýzkumné a uměleckovýzkumné pracoviště Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, které sdružuje pedagogy, studenty i profesionální divadelníky při zkoumání scéničnosti a scénovanosti dnešní doby zahlcené technickými médii. Vedle doktorského studijního programu Scénologie se věnuje vydávání odborných publikací v edici Disk, kde zájemci o historii a teorii nejen divadla, ale i dalších scénických umění najdou díla domácích odborníků, ale také překlady významných spisů klasického i moderního divadla. Organizuje přednášky a konference a podílí se také na uměleckých aktivitách svých doktorandů a spolupracovníků.


Skandinávský dům

Skandinávský dům, z. s., je českou neziskovou organizací, která plní roli institutu zaměřeného na prezentaci kultury zemí evropského Severu. Za tímto účelem pořádá literární akce (křty novinek, setkání se spisovateli, besedy s odborníky), filmová promítání, odborné a populární přednášky, výstavy výtvarného umění, koncerty a další tematicky zaměřené společenské, vzdělávací a osvětové aktivity, mezi které patří také provoz informačních webových stránek, stránek na sociálních sítích a Knihovny Skandinávského domu se specializovaným fondem severských literatur.